Ubezpieczenie Majątkowe

Ubezpieczenie to ma za zadanie zabezpieczyć należący do nas dom lub mieszkanie i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych.

Przykładowy opis zdarzenia:

Na skutek włamania zostały uszkodzone drzwi wejściowe oraz skradziony sprzęt RTV. Ubezpieczenie pokryje koszt naprawy drzwi a także zrekompensuje utratę sprzetu RTV.

Opis wybranych rozwiązań ubezpieczenia

OC w życiu prywatnym daje ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia są on, w myśl przepisów prawa zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Przykładowy opis zdarzenia:

Na skutek pękniętego wężyka woda przedostała się do sąsiedniego mieszkania i spowodowała jego zalanie. Ubezpieczenie pokryje koszty remontu mieszkania sąsiada.

Ubezpieczenie NNW zapewni wsparcie finansowe w razie wypadku w domu czy pracy, podczas wypoczynku czy wykonywania obowiązków. Zapewni fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację, pokryje koszty leczenia. Zapełni lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy, trwałą niezdolnością do pracy, pobytem w szpitalu.

Przykładowy opis zdarzenia:

Podczas rodzinnej wycieczki rowerowej dochodzi do kraksy. Jeden z ubezpieczonych spada z roweru i łamie wielomiejscowo rękę. Ubezpieczenie pokryje koszty pobytu w szpitalu i rehabilitacji.

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie w miejscu ubezpieczenia natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody. Zapewnia pomoc specjalisty, np. hydraulika, ślusarza.

Przykładowy opis zdarzenia:

Zgubiłem klucze do mieszkania. Ubezpieczenie pokryje koszty wezwania ślusarza i otworzenia drzwi wejściowych.