Ubezpieczenie Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne dedykowane są dla wszystkich osób udających się w podróż w celach turystycznych jak i osób wyjeżdżających do pracy. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Usługi assistance, Ubezpieczenie bagażu, Koszty odwołania udziału w imprezie turystycznej i wiele innych.

Przykładowy opis zdarzenia:

Na skutek nagłego zachorowania małego dziecka wyjazd na wczesniej wykupioną wycieczkę stał się niemożliwy.