Ubezpieczenie Rolnicze | OC

Każdy kto jest w posiadaniu lub uzytkowaniu gospodarstwa rolnego zgodnie z Ustawą zobowiązany jest do zawarcia OC Rolniczego. Ubezpieczenie dotyczy szkód wyrząconych przez rolnika w związku z posiadanym przez rolnika gospodarstwem. Ubezpieczenie obejmuje także osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym a także osoby pracujące w jego gospodarstwie

Przykładowy opis zdarzenia:

Koń wybiega z posesji rolnika na drogę i uszkadza jadący nią samochód osobowy. Huragan zerwał dach z budynku gospodarstwa rolnego i uszkodzil nim dach sąsiedniego budynku.

Ubezpieczenie Rolnicze | OC budynków rolniczych

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego.

Przykładowy opis zdarzenia:

Budynek gospodarczy został uszkodzony na skutek nawalnego deszczu lub gradu.