Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w sytuacji jaka go spotkała.Dodatkowo ubezpieczenie gwarantuje pomoc medyczną, rehabilitacyjną, pielęgnacyjną oraz pokrywa koszty korepetcycji w czasie nieobecności dziecka w szkole.

Przykładowy opis zdarzenia:

Podczas przerwy lekcyjnej dziecko spada ze schodów i łamie rękę. Koszt leczenie i ewentualnej rehabilitacji pkrywa ubezpieczenie.