Amaltea Piotr Hochman | Ubezpieczenia

Rodzina i Dom

Nie zawsze sam będziesz w stanie ochronić swój majątek. Nie pozostawiaj życia przypadkowi i już dziś pomyśl o jutrze.

Szczegóły oferty
Amaltea Piotr Hochman | Ubezpieczenia

Komunikacyjne

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu.

Szczegóły oferty
Amaltea Piotr Hochman | Ubezpieczenia

Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne dedykowane sa dla wszystkich odsób udających się w podróż w celach turystycznych jak i osób wyjeżdżających do pracy.

Szczegóły oferty
Amaltea Piotr Hochman | Ubezpieczenia

Firmowe i pracownicze

Ubezpieczenie to ma za zadanie zabezpieczyć należące do przedsiebiorcy biuro, warsztat, fabrykę i znajdujące się w nich przedmioty przed uszkodzeniem.

Szczegóły oferty
Amaltea Piotr Hochman | Ubezpieczenia

Edukacyjne

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Szczegóły oferty
Amaltea Piotr Hochman | Ubezpieczenia

Rolnicze

Każdy kto jest w posiadaniu lub uzytkowaniu gospodarstwa rolnego zgodnie z Ustawą zobowiązany jest do zawarcia OC Rolniczego.

Szczegóły oferty