Ubezpieczenie komunikacyjne | OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Przykładowy opis zdarzenia:

Podczas cofania kierujący pojazdem uderzył w zaparkowany prawidłowo pojazd sąsiada. Ubezpieczenie pokryje koszty naprawy samochodu sąsiada.

Opis wybranych rozwiązań ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC, które jest ubezpieczaniem dobrowolnym,dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam sprawca.

Przykładowy opis zdarzenia:

Podczas cofania kierujący pojazdem uderzyl w zaparkowany prawidłowo pojazd sąsiada. Ubezpieczenie pokryje koszty naprawy samochodu sprawcy zdarzenia.

Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.

Przykładowy opis zdarzenia:

W trakcie podróży pojazd uległ awarii. Ubezpieczenie pokryje koszty holowania pojazdu do warsztatu.

Ubezpieczenie jest dobrowolne i obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

Przykładowy opis zdarzenia:

Na skutek kolizji pasażer pojazdu doznał obrażeń. W tym wypadku ubezpieczenie pokryje koszty leczenia.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym.

Przykładowy opis zdarzenia:

Podczas podróży zagranicznej doszło do kolizji z udziałem pojazdu ubezpieczonego. Ubezpieczenie pokryje koszty napraw innych pojazdów jeśli wina leżała po stronie posiadacza Zielonej Karty.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizowanie i pokrywanie kosztów wymiany szyby czołowej, szyby tylnej oraz szyb bocznych pojazdu, którego szyby zostały objęte ochroną.

Przykładowy opis zdarzenia:

Spod kół jadącego obok samochodu poleciał kamień który stłukł przednią szybę pojazdu. Szyba zostanie wymieniona w ramach posiadanego ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizowanie i pokrywanie kosztów naprawy opon, lub pokrycia kosztów zakupu nowej opony utraconej na skutek kradzieży z samochodu objętego ochroną.

Przykładowy opis zdarzenia:

Pojazd najechał na ostry przedmiot który uszkodził oponę. Ubezpieczenie pokryje koszt jej naprawy lub jej wymiany na nową.